Click to order
Українське товариство фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації (УТІАІ) - це асоціація клініцистів, вчених та фахівців зі здорового здоров'я, яка створена з метою покращення здоров'я людей, які страждають на алергію та мають захворювання імунної системи.
Маючи майже 600 членів з усіх регіонів України УТІАІ є основним джерелом експертизи для всіх аспектів алергії та імунних розладів.
Членство в УТІАІ дає можливість брати участь в щорічних конференція, майстер-класах, школах та національних конгресах з клінічної імунології та алергології
Члени УТІАІ залучені до формування та оновлення стандартів та рекомендації щодо надання допомоги пацієнтам з алергією та порушенням роботи імунної системи.Наказ про створення республіканського міжвідомчого науково-дослідного центру клінічної імунології №519/531 від 21.07.87/05.08.87 можна вважати історичним, оскільки завдяки йому в Україні вперше з'явився науково-практичний Центр клінічної імунології і фактично був дозволений амбулаторний прийом за новою медичною спеціальністю.

Новостворений Центр негайно приступив до виконання науково-дослідної роботи за темою: «Стан імунітету у практично здорових жителів м.Києва».

Одночасно з виконанням науково-дослідних розробок співробітники Центру із залученням інших вчених (професора Ласиця О.І., Чернишова Л.І., Малижев В.О., Петровська І.А., Пухлик Б.М., та ін..) розпочали велику роботу -пропаганду знань про клінічну імунологію серед широкого кола медичних працівників. Міністерство охорони здоров'я України затвердило програму виїзних курсів стажування та інформації з клінічної імунології для лікарів лікувальних спеціальностей, котру запропонував Драннік Г.М., як директор Українського центру. На місцях з'явились перші ентузіасти нового клінічного напрямку в медицині, які з часом перетворились у високо-кваліфікованих клінічних імунологів, створивши обласні центри і очоливши в своїх областях службу,- Гармаш Н.С. (Черкаси), Пушкаренко Л.П. (Харків), Загородній Н.П. (Суми), Поліщук С.С.(Рівне), Мірзаянц Г.Х.(Одеса), Дзюбас І.М.(Кіровоград). Багато з них працюють по сьогоднішній день.

В 1992 році професора Дранніка Г.М. призначено Головним спеціалістом з клінічної та лабораторної імунології Міністерства охорони здоров'я України. Г.М. Драннік приступив до розробки кваліфікаційних вимог для нових медичних спеціальностей: лікар-лаборант імунолог та лікар-клінічний імунолог (дитячий та дорослий). Ці спеціальності вперше з'явились в країні відповідно до наказу МОЗ України №130 від 09.06.93р. Тоді ж були затверджені і кваліфікаційні вимоги для цих спеціальностей.

В грудні 1992 року держкомітетом з науки та технологій Кабінету Міністрів України був оголошений конкурс програм під загальною назвою «Здоров'я людини». Як Головний спеціаліст МОЗ України з клінічної та лабораторої імунології і як директор Центру проф. Драннік Г.М. не міг стояти осторонь від цієї важливої роботи, тому підготував Програму «Захист та реабілітація імунної системи населення України», яку представив на конкурс. Велику допомогу в написанні Програми надав професор Бутенко Г.М.. Ця Програма на загальну радість імунологів, здобула перемогу на конкурсі.

В подальшому в Програмі прийняло участь 43 НДР із 23 міст. Фінансування Програми розпочалося в 1993 році та тривало до 2000 року. Український центр клінічної імунології вибрав серед інших для себе тему: «Вивчення частоти та особливостей вторинних імунодефіцитів у різних гено-географічних зонах України».

Паралельно з науково-дослідною та лікувальною роботою, яку проводив Центр, професором Дранніком Г.М. постійно в МОЗ України піднімалось питання про необхідність викладання цієї дисципліни, тому що студенти-медики повинні знати про імунологію, вони повинні знати як розвивається захворювання з урахуванням імунних механізмів, що Україні більше ніж якій іншій країні необхідний сертифікований лікар – клінічний-імунолог. Між іншим діяльність Українського центру клінічної імунології, в особливості просвітницька робота його співробітників, призвели до розуміння важливої ролі імунітету в підтриманні здоров'я.

21 квітня 1993 року вийшла Постанова Кабінету Міністрів України № 288 про затвердження Національної програми імунопрофілактики населення на 1993-2000 роки.В межах виконання вище згаданої постанови вийшов наказ МОЗ України № 175 від 03.08.1993р., яким Українському медичному університету ім. О.О. Богомольця було доручено розробити проект навчального плану та програми курсу клінічної імунології та алергології для студентів медичних вищих навчальних закладів.

Вже 21 вересня 1994р. ректор Українського державного медичного університету ім. О.О. Богомольця підписав історичний наказ № 149 про створення в університеті першої в Україні кафедри клінічної імунології та алергології.

В 1995р. кафедра прийняла перших студентів, а в 1997р. вона стала опорною кафедрою і почала допомагати іншим медичним інститутам створювати подібні кафедри. (Наказ №7 від 15.01.1997р. про затвердження опорної кафедри державних вищих медичних закладів освіти МОЗ України). Зараз в усих вищих медичних навчальних закладах країни викладається клінічна імунологія та алергологія.В 1999р. видано перший в Україні підручник з клінічної імунології та алергології, котрий витримав 4 перевидання (Клиническая иммунология и аллергология: Учебник/ Г.Н.Дранник; под ред.проф. Г.Н.Дранника.-Одесса: Астро-принт, 1999.-603 с.). Це було важливою подією в медичному світі України (як показав час і на території всіх російськомовних країн СНГ).

В 2006 р. під редакцією професора Г.М. Дранніка було видано перший колективний підручник українською мовою (Клінічна імунологія та алергологія: Підручник / Г.М. Драннік, О.С. Прилуцький, Ю.І. Бажора, В.Й. Кресюн, І.М. Годзієва, В.В. Чоп'як, М.А. Мазепа, В.Є. Казмирчук,; За ред. проф. Г.М. Дранніка.- К.: Здоров'я, 2006.- 888 с.). Безумовно, це був важливий етап в будівництві викладання нової дисципліни в Україні. По-перше, це був підручник, написаний державною мовою; по-друге, що не менш важливо, стало зрозумілим, що в Україні з'явилась ціла когорта молодих викладачів вищого рангу, здатних приймати участь в створенні навчальної літератури за новою медичною спеціальністю.Сьогодні кафедра клінічної імунології та алергології НМУ ім. О.О. Богомольця по праву вважається опорною. За останні роки підготовлено два доктора та шість кандидатів медичних наук. Співробітники кафедри опанували нову медичну спеціальність, є, високопрофесіональними спеціалістами з глибокими знаннями за основними розділами загальної та клінічної імунології та алергології.

Вони пишуть нові навчальні програми, в тому числі з урахуванням рекомендацій Болонського процесу, («Клінічна імунологія та алергологія» Київ 2009р.), ведуть наукові дослідження, консультують хворих.

З 2006р. щорічно опорна кафедра, разом з іншими кафедрами почала проводити Всеукраїнські студентські олімпіади з клінічної імунології та алергології, в яких приймає участь велика кількість молодих людей, котрі цікавляться імунологією та алергологією. Це особлива та важлива подія в долі клінічної імунології та алергології в Україні. За допомогою таких Олімпіад за ці роки підготовлено для практичної охорони здоров'я ціла когорта молодих спеціалістів, які володіють більш високими знаннями дисципліни. Ці знання в подальшому допомогли молодим спеціалістам відчувати себе впевненими, враховуючи бурхливе впровадження імунології в найширші гілки практичної медицини.

З 1995р. кафедра сумісно з Українським центром клінічної імунології почала проводити Всеукраїнські науково-практичні конференції з клінічної імунології та алергології. Перша конференція була проведена в Харкові в грудні 1995р. В її організації важливу роль відіграла Пушкаренко Л.П., керівник одного із перших обласних дитячих центрів клінічної імунології. Активну участь у проведення цієї конференції прийняв професор Кожемяка А.І.(Харків). З вітальними словами до учасників конференції звернувся Москаленко В.Ф. – майбутній міністр охорони здоров'я України, майбутній ректор НМУ ім. О.О Богомольця, що працював на той час у Харківському міському відділі охорони здоров'я.


Друга Всеукраїнська конференція відбулася в жовтні 1996р. у Львові. Основну допомогу в організації конференції надав Мендюк А.В. – головний лікар дитячої лікарні. Активну участь в її організації приймала Чоп'як В.В. – майбутня зав. кафедрою клінічної імунології та алергології Львівського національного медичного університету, майбутній творець та керівник Західно-Українського центру клінічної імунології. За цей час проведено 24 Всеукраїнські конференції з різних питань клінічної імунології та алергології, три Національних конгреси і декілька міжнародних симпозіумів та шкіл. Особливо важливим у становленні клінічної імунології в Україні був ІІ Національний конгрес з міжнародною участю, проведений в Полтаві в 2007р. Всі клопоти з проведення цього Конгресу взяв на себе професор Кайдашев І.П. та його молода команда з Полтавської медичної стоматологічної академії.


Виникло питання про можливість створення на цій конференції нового наукового товариства, оскільки попереднє Українське товариство імунологів та алергологів, під головуванням Чернушенко К.Ф., до того часу (з моменту початку перебудови СССР) практично не фунціонувало. На посаду президента нового Товариства була запропонована кандидатура Дранніка Г.М.. Розпочалася клопітка робота з організації проведення конференції та створення Українського товариства спеціалістів з імунології, алергології та імунореабілітації (українська абревіатура – УТІАІ). В процесі підготовчої роботи вирішено було проводити не конференцію, а І Національний конгрес імунологів та алергологів України, котрий відбувся 13-15 травня 1998р. в Алушті.


Важливу роль в його організації і проведенні відіграв майбутній творець клінічної імунології в Криму, майбутній зав. кафедрою та проректор Кримського державного медичного університету Белоглазов В.О.

На цьому конгресі представник МОЗ України Моісеєнко Р.О. зачитала наказ про створення в Україні служби клінічної імунології (наказ № 104 від 27.04.1998р.), привітала делегатів Конгресу зі знаменною подією та побажала плідної праці. Необхідно сказати, що в процесі підготовки Наказу, на це пішло три роки, Раїса Олександрівна не одного разу давала слушні поради з його коректив.

Було прийнято рішення про створення Українського товариства спеціалістів з імунології, алергології та імунореабілітації (УТІАІ) на чолі з Дранником Г.М.


В кінці 1998р. професор Драннік Г.М. був призначений Головним спеціалістом МОЗ України не тільки з клінічної та лабораторної імунології, а й з алергології (наказ № 406-0 від 09.11.98р.). В подальшому розпочалася робота по просуванню Товариства в Європу та Північну Америку, для підйому рівня знань представників нашої практичної охорони здоров'я. В 2000 році в Брюселі Товариство було прийнято колективним членом в Європейську академію алергології та клінічної імунології (ЄААКІ).

Професор Ду Баскі переконав керівництво ЄААКІ, що молоде Українське Товариство спеціалістів з клінічної імунології та алергології зможе провести літню школу. В 2001р. школа була проведена, прийнявши більше ста молодих вчених із різних країн світу, котрим читали лекції 32 професори із різних країн світу. Перші 2 дні школа працювала в Києві, а інший час - в Криму. За відгуками курсантів, їх враження від перебування в Україні та навчання на курсах – незабутнє.

1999р.- Росія. УТІАІ колективний член Асоціації алергологів та клінічних імунологів СНГ.

2002р. – США. УТІАІ колективний член Американського коледжу алергології, астми та імунології.

2005р. – Бостон, США. УІТАІ колективний член FOCIS – Міжнародної Федерації товариств клінічної імунології.

2005р. – Париж, Франція. УТІАІ спільно з Українською асоціацією астми та алергії колективно представляють Україну в WAO.

В 1998 р. був затверджений та виданий перший номер першого в Україні професійного журналу «Імунологія, алергологія».

На сьогоднішній день вийшло 59 номерів; це ВАКовське видання в якому публікується багато молодих учених.

Важливу роль в керівництві розвитку в Україні нової медичної спеціальності відіграла створена в 2001р. Проблемна комісія МОЗ України та АМН України «Клінічна імунологія та алергологія» (наказ № 308 від 04.10.2001р.).

Проблемна комісія в різні роки включала в свій склад практично всих ведучих імунологів-алергологів України (Бутенко Г.М., Бережна Н.М., Лисяний М.І., Мельников О.Ф., Малижев В.О., Дриянська В.Є., Пухлик Б.М., Бєлоглазов В.О., Прилуцький О.С., Кайдашев І.П., Чоп'як В.В., Господарський І.Я., Калініна Н.А.). Головою комісії був призначений професор Дранник Г.М., Вченим секретарем – к.б.м. Калініна Н.А.


Проблемна комісія взяла на себе велику роботу з розвитку наукових та прикладних питань клінічної імунології та алергології. Варто зауважити, що всі кандидатські та докторські дисертації зі всіх медичних спеціальностей, у випадку зачіпання питаннь імунології, обов'язково проходили незалежну експертизу членами Проблемної комісії з наступною передачею Протоколу у відповідні спеціалізовані ради. Це тільки один із прикладів постійної роботи Проблемної комісії. Серед Інших питань фігурувало обговорення Наказів, журнальних статей, монографій, Програм викладання дисципліни «Клінічна імунологія та алергологія», програм розвитку Служби та ін. Можна сказати, що Проблемна комісія стала колективним органом управління розвитку наукових та прикладних питань клінічної імунології та алергології.


Подальшому розвитку служби клінічної імунології в країні особливо сприяв другий наказ МОЗ України (№422, 2002р.), в якому вже чітко було визначено, що собою повинен представляти обласний центр клінічної імунології, вимоги до співробітників, співвідношення його роботи з роботою лабораторії імунології в конкретному центрі, місця розташування, кількості ліжок, котрі він повинен мати та ін. Це була колосальна праця, необхідна для подального просування клінічної імунології в життя суспільства. Сьогодні, на щастя, кожна людина, принаймні в обласному центрі, може зробити імунограму, на високому рівні звернутися до клінічного імунолога і отримати професійну консультацію.

Не відстає і наука. Починаючи з 1997 року захищено 15 докторських дисертацій з клінічної імунології: Дриянська В.Є. (Київ), Белоглазов В.О. (Сімферополь), Белозоров В.П.(Харків), Трунова О.А.(Донецьк), Чопяк В.В.(Львів), Кайдашев І.П.(Полтава), Лунева А.Г.(Київ), Казмирчук В.Є(Київ), Лоскутова І.В.(Луганськ), Господарський І.І.(Тернопіль), Резніченко Н.А. (Донецьк), Кузнецова Л.В.(Київ), Курченко А.І.(Київ), Порошина Т.В.(Київ), Гордієнко А.І.(Київ). Це в основному молоді люди, які будуть далі розвивати клінічну імунологію в Україні.

В 2004 році, після 12 років суспільної діяльності на посаді Головного спеціаліста МОЗ України з клінічної та лабораторної імунології призначено професора Чоп'як В.В. Валентина Володимирівна виявилася дуже активним, а головне, розуміючим, в якому напрямку необхідно розвивати службу фахівцем. Сьогодні Валентина Володимирівна зібрала активну команду обласних спеціалістів, які на місцях впроваджують нову спеціальність в практичну охорону здоров'я. Згодом, пробувши на посаді 9 років (з 2001 по 2010 рік) Чоп'як В.В. була призначена Головою Проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Клінічна імунологія та алергологія».


В квітні 2012 року на звітньо-виборній Конференції УТІАІ новим Президентом Товариства був обраний професор Кайдашев І.П.

Кайдашев І.П.- доктор медичних наук, професор, завідуючий кафедрою внутрішніх хвороб з доглядом за хворими стоматологічного факультету Полтавського державного медичного університету (Полтава), проректор закладу вищої освіти з наукової роботи ПДМУ, ректор НДІ генетичних та імунологічних основ розвитку патології та фармакогенетики ПДМУ.