Click to order
Програми і положення
Програма з клінічної імунології та алергології для студентів вищих медичних закладів III-IV рівнів акредитації складена за спеціальностями 7.110101 – "лікувальна справа", 7.110104 – "педіатрія", 7.1101105 – "медико-профілактична справа" напряму підготовки 1101 "Медицина" у відповідності з діючими нормативними документами.
Програми
Положение