Click to order
Стратегія УТІАІ
УТІАІ за останні роки досягло значних успіхів. Завдяки наполегливій праці керівництва, УТІАІ представляє Україну в Європейський академії клінічної імунології та алергології (EAACI), Всесвітній організації алергології (WAO), Європейської федерації імунологічних товариств (EFIS), міжнародній асоціації Interasma. Сьогодні наше товариство стало центром постійної наукової та інноваційної підготовки лікарів алергологів, клінічних імунологів, дерматологів, пульмонологів, оториноларингологів, гінекологів та лікарів багатьох інших спеціальностей. Підготовлені та імплементовані в рутинну клінічну практику сучасні національні рекомендації з медикаментозної алергії, включаючи анафілаксію, загального варіабельного імунодефіциту, атопічного дерматиту.

На наступні роки основними стратегічними напрямками розвитку УТІАІ будуть:

1) Проведення пропаганди та інформування серед широких верств населення про заходи щодо важливості вакцинації та по запобіганню виникненню алергії та її ускладнень;

2) Популяризація клінічної імунології та алергології серед студентів та інтернів медичних вузів України;

3) Створення національних рекомендацій та протоколів ведення пацієнтів з алергією та патологією імунної системи;

4) Підвищення рівня знань лікарів за рахунок міждисциплінарної інтеграції суміжних спеціальностей, таких як пульмонологія, дерматологія та оториноларингологія шляхом проведення національних та регіональних конференцій та семінарів;

5) Впровадження електронної системи постійної медичної освіти для алергологів та клінічних імунологів шляхом створення онлайн семінарів, вебінарів та тематичних курсів;

6) Продовження інтеграція в міжнародні та Європейскі організації з питань вивчення імунології та алергії.
Назва
Назва